Inzicht in de kosten en wachttijden beperken.

Met grafieken en rapportage heeft u direct veel inzicht in het telefoonverkeer binnen de praktijk.

Beperk de telefonische wachttijden door slimmer te plannen.

Zorgverzekeraars stellen steeds hogere eisen aan de telefonische bereikbaarheid van de praktijk. Verschuiving van de tweedelijnszorg naar de eerstelijnszorg hebben ervoor gezorgd dat de telefonische wachttijden verder zijn toegenomen.

Om hiervoor een oplossing te bieden is de inzet van extra personeel niet altijd haalbaar en vaak ook niet nodig. Via rapportages over het belverkeer krijgt u informatie, waarmee inzicht wordt verkregen in het belgedrag van assistentes en patiënten.

Rapportages kunnen u bijgevolg helpen om knelpunten in de bereikbaarheid op te sporen, bovendien kunnen rapportages nuttig zijn om te onderzoeken wie of wat verantwoordelijk is voor de hoogste kosten.  

Telefonische wachttijden grootste ergernis patiënten. 

Onlangs publiceerde Infopac een onderzoek over de grootste ergernissen van de Nederlandse consumenten.

Hierin komt duidelijk naar voren dat de lange telefonische wachttijd tot de grootste ergernissen worden beleefd.

Ook patiënten klagen veel over lange telefonische wachttijden ​in de gezondheidszorg. Deels komt dit door de triage door de assistente, maar met een paar slimme ingrepen valt hier zeker wat aan te doen.

Hoe wordt u de telefonische drukte de baas?

Maartje Zonderland, expert in het optimaliseren van zorgprocessen, werd door de Amsterdamse gezondheidscentra gevraagd om een onderzoek te doen naar telefonische bereikbaarheid van de centra. De vraag was hoe deze te verbeteren zonder dat er meer personeel aangenomen hoefde te worden.

Uit haar onderzoek komen een aantal interessante bevindingen: Maartje stelt dat er uit rapportages een aantal zaken kan worden opgespoord. Twee hiervan zijn direct uit de rapport uitdraai van onze MediPhone VoIP telefonie oplossing te halen.​

A. Herken patronen in belgedrag 

Een eerste aanzet tot het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid is het herkennen van patronen in het belgedrag van patiënten. De grote drukte tussen 8 en 11 uur, met name op maandagochtend, zal voor iedereen herkenbaar zijn. Desondanks wordt dit fenomeen vaak onderschat. Door te gaan werken met duidelijke rapportages die u binnen MediPhone kunt uitdraaien leert u heel snel hoe u beter in kunt spelen om piekmomenten te traceren.

B. Plan personeel aan de hand van de rapportages.

Om te voorkomen dat er grote aantallen wachtenden in de wachtrij staan is het heel praktisch om te weten waar u prioriteiten moet stellen. Dit zorgt ervoor dat u weet wanneer er extra mensen bij de telefoon moet worden ingeroosterd, terwijl administratieve taken op sommige dagen beter ingepland kunnen worden naar rustigere momenten (de middagen).

Geïnteresseerd om meer te weten.

Wilt u een demo op locatie? Wij maken graag een afspraak met u meld u hier aan.